Poradenství - Audity – Interim Management

Optimalizace a zlepšování výrobních a dodavatelských procesů

Služby

Jsem konzultantem v oblasti systémů řízení kvality a ochrany životního prostředí.  

Provádím činnosti vybudování, správy a zlepšení výrobních procesů, systémů managementu kvality a životního prostředí, formou interim, poradenských dnů nebo dílčí podporou v oblastech: 

 • zavedení systému řízení dle norem ISO 9001, ISO 14001 a IATF16949 
 • systémové audity dle ISO 9001, ISO 14001 a IATF16949 
 • provedení procesních auditů dle VDA 6.3 / včetně auditů dodavatelů 
 • školení v oblastech ISO 9001, IATF16949, ISO 14001, FMEA, PPAP, 8D, 5Why aj. 
 • řeším problémy a eskalace přímo v závodech zákazníků jako váš zástupce 
 • mapování, analýzy a optimalizace interních a dodavatelských procesů včetně stanovení návrhů ke zlepšení 
 • zajistím správu vztahů s dodavateli, stanovení cílů, hodnocení a zlepšení jejich výkonnosti 
 • zpracování samohodnocení a příprava na audit zákazníka OEM, nebo TIER1. 
 • příprava na certifikaci nebo dozorový audit certifikační společnosti, včetně účasti na auditu 

 • Interim Management / zastřešení oblastí /funkcí

 1. manažer kvality a EMS 
 2. interní auditor, auditor dodavatelů 
 3. údržba a aktualizace dokumentace systémů kvality a environmentu

Normy

ISO 9001 je mezinárodní norma ISO 9001 je přijata ve více než 130 zemích světa a je zaměřená na řízení kvality. Může být aplikovaná v jakékoliv organizaci ve všech oblastech výroby nebo služeb. Certifikace dle požadavků standardu systémů managementu kvality, jako je ISO 9001:2015, je uznávaná jako ověřený a vyzkoušený způsob zlepšování výkonnosti a produktivity společnosti. Certifikací tohoto systému ve společnosti můžete předvést svým zákazníkům, dodavatelskému řetězci a širokému okolí, že minimalizujete riziko a snižujete plýtvání a tak prokázat svoji důvěryhodnost jako obchodní partner.
Hlavním cílem mezinárodní normy ISO 14001 je podporovat ochranu životního prostředí a prevenci znečišťování v rovnováze se sociálními a ekonomickými potřebami. Tato norma je aplikovatelná na všechny typy organizací, může být použita jak pro služby, tak pro výrobní sektory. Certifikace EMS je výborným signálem nejen vůči zákazníkovi, ale i silným signálem konkurenci, že společnost vzala šetrný přístup k prostředí za své. Přínosem tohoto systému je výhoda při komunikaci s orgány státní správy, poskytnutí důkazu o šetrnosti k životnímu prostředí, důsledné plnění legislativy a snižování možnosti ekologických nehod či havárií a finančních postihů z nedodržení povinností.
Tato norma definuje a rozšiřuje požadavky na systém kvality podle ISO 9001 ve výrobě dílů pro automobilový průmysl. Současně určuje specifické zákaznické požadavky v oblasti automobilového průmyslu. Nelze ji považovat za samostatnou normu systému managementu kvality, ale je třeba ji chápat jako dodatek k ISO 9001:2015 a spolu s touto normou ji používat. Zavedený a certifikovaný systém dle IATF16949 je jednou z podmínek většiny organizací působících v oblasti automobilového průmyslu.
Normu VDA 6.3 je vyvinuta ze strany VDA-QMC a německého automobilového průmyslu, kterou lze použít jako detailní procesní auditní nástroj u jakékoli organizace poskytující produkty nebo služby pro automobilový průmysl, bez ohledu na rozsah jejího podnikání. Patří sem společnosti zapojené do: 
 • výzkumu a vývoje funkčních systémů a produktů 
 • montáže produktů za použití různých procesních technologií a výrobních typů a služeb

o mně

Mám dlouholeté zkušenosti, znalosti a praxi na manažerských pozicích v oblastech zavádění a řízení kvality, EHS a rozvoje dodavatelů v oblastech automotive i mimo automotive. 

Absolvoval jsem školení v oblastech ISO 9001, ISO 14001, ISO45001, IATF16949, VDA 6.3. a požadavků OEM a techniky kvality- FMEA, APQP, 8D. 

Jsem auditorem a školitelem systémů managementu a manažerem integrovaného systému řízení. Dlouhodobě spolupracuji s několika certifikačními orgány a školícími společnostmi jako vedoucí certifikační auditor a lektor.

Reference

Wista s.r.o., Zlín

CONDOR GmbH, Rakousko

DiMOO, s.r.o.

COPO TÉXTIL PORTUGAL S.A., organizační složka

Cebes a.s.

D Plast a.s.

Contour Covering Technology s.r.o.

AFB spol. s r.o.

ASE - Automotive Service Engineering / externí spolupracovník

Iron Analytics s.r.o.

nabídka školení

Systémy řízení dle IATF16949, ISO 9001, ISO 14001, nebo ISO 45001
Obsah školení: seznámit s požadavky norem a způsoby jejich uplatnění v organizaci
Základy IATF 16949
Obsah školení: seznámit s požadavky normy IATF 16949 pro automotive navázané na požadavky ISO 9001, Sis, vybrané CSR a způsoby jejich uplatnění v organizaci
Interní auditor dle IATF 16949 / ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001
Cílem je získat kvalifikaci a schopnost provádět audity s metodikou interního auditování dle uvedených norem a souladu s normou ISO 19011. Je určeno pracovníkům kvality, kteří se chtějí stát auditory, nebo pracovníkům kteří mají v organizacích na starosti řízení programu interních auditů.
Neshody a nápravná opatření, řešení reklamací - 8D reporty
Obsah školení: terminologie metodiky 8D Report, Ishikawa, 5Why aj., analýzy vad, stanovení a ověření účinnosti preventivních a nápravných opatření.
Kvalita ve výrobě
Obsah školení: FMEA, kontrolní plány, měření a SPC, pořizování záznamů, údržba, řízení neshodných výrobků, Poka Yoke, řízení rizik, 5S, identifikace a sledovatelnost, skladování, kvalifikace, povědomí...
Školení je možno realizovat osobně ve Vaší společnosti, nebo formou on-line. Kontaktujte mě, pokud máte zájem o školení, které jste nenalezli v nabídce a věřím, že společně nalezneme řešení.