Optimalizace a zlepšování výrobních

a dodavatelských procesů

Služby

Jsem poradcem v oblasti systémů řízení kvality a ochrany životního prostředí. 

Nabízím své služby pro vybudování a správu systémů managementu (kvalita, environment, nebo integrovaný) formou poradenských dnů, na klíč, nebo dílčí podporou Vašich procesů a činností prováděním: 

 • mapování procesů, analýzy systémů a procesů ve Vaší firmě a u Vašich dodavatelů včetně návrhů opatření k jeho zlepšení 
 • zavedení systému řízení dle ISO 9001, ISO 14001, popř. IATF16949 
 • komunikace s certifikační společností, příprava a aktivní účast při certifikaci firmy a následných auditech 
 • příprava a provádění systémových auditů dle ISO 9001, ISO 14001 a IATF16949 
 • příprava a provádění procesních auditů dle VDA 6.3 / včetně auditů dodavatelů 
 • provádění samohodnocení a příprava na audity zákazníka OEM, TIER1, TIER2 a nebo certifikačního orgánu. 
 • správa vztahů s dodavateli, stanovení cílů a hodnocení jejich výkonu, zajištění změny výkonnosti 
 • provádění školení standardů a metod kvality ISO 9001, ISO 14001, APQP, PPAP, 8D, 5Why aj. 
 • údržba a aktualizace dokumentace SMJ 

 • zastřešení oblastí/funkcí: 
 • manažer kvality a EMS 
 • interní auditor, auditor dodavatelů 
 • správce firemní dokumentace

Normy

ISO 9001 je mezinárodní norma ISO 9001 je přijata ve více než 130 zemích světa a je zaměřená na řízení kvality. Může být aplikovaná v jakékoliv organizaci ve všech oblastech výroby nebo služeb. Certifikace dle požadavků standardu systémů managementu kvality, jako je ISO 9001:2015, je uznávaná jako ověřený a vyzkoušený způsob zlepšování výkonnosti a produktivity společnosti. Certifikací tohoto systému ve společnosti můžete předvést svým zákazníkům, dodavatelskému řetězci a širokému okolí, že minimalizujete riziko a snižujete plýtvání a tak prokázat svoji důvěryhodnost jako obchodní partner.
Hlavním cílem mezinárodní normy ISO 14001 je podporovat ochranu životního prostředí a prevenci znečišťování v rovnováze se sociálními a ekonomickými potřebami. Tato norma je aplikovatelná na všechny typy organizací, může být použita jak pro služby, tak pro výrobní sektory. Certifikace EMS je výborným signálem nejen vůči zákazníkovi, ale i silným signálem konkurenci, že společnost vzala šetrný přístup k prostředí za své. Přínosem tohoto systému je výhoda při komunikaci s orgány státní správy, poskytnutí důkazu o šetrnosti k životnímu prostředí, důsledné plnění legislativy a snižování možnosti ekologických nehod či havárií a finančních postihů z nedodržení povinností.
Tato norma definuje a rozšiřuje požadavky na systém kvality podle ISO 9001 ve výrobě dílů pro automobilový průmysl. Současně určuje specifické zákaznické požadavky v oblasti automobilového průmyslu. Nelze ji považovat za samostatnou normu systému managementu kvality, ale je třeba ji chápat jako dodatek k ISO 9001:2015 a spolu s touto normou ji používat. Zavedený a certifikovaný systém dle IATF16949 je jednou z podmínek většiny organizací působících v oblasti automobilového průmyslu.
Normu VDA 6.3 je vyvinuta ze strany VDA-QMC a německého automobilového průmyslu, kterou lze použít jako detailní procesní auditní nástroj u jakékoli organizace poskytující produkty nebo služby pro automobilový průmysl, bez ohledu na rozsah jejího podnikání. Patří sem společnosti zapojené do: 
 • výzkumu a vývoje funkčních systémů a produktů 
 • montáže produktů za použití různých procesních technologií a výrobních typů a služeb

o mně

Mám dlouholeté zkušenosti, znalosti a praxi na manažerských pozicích v oblastech zavádění a řízení kvality, EHS a rozvoje dodavatelů v oblastech automotive i mimo automotive. 
Absolvoval jsem školení v oblastech ISO 9001, ISO 14001, IATF16949, VDA 6.3. a požadavků OEM a technik kvality- FMEA, APQP, 8D. 

Jsem auditorem a školitelem systémů managementu a manažerem integrovaného systému řízení. Taktéž dlouhodobě spolupracuji s několika certifikačními orgány a školícími společnostmi jako vedoucí certifikační auditor a lektor.

Reference

Wista s.r.o., Zlín

CONDOR GmbH, Rakousko

DiMOO, s.r.o.

COPO TÉXTIL PORTUGAL S.A., organizační složka

D Plast a.s.

Contour Covering Technology s.r.o.

AFB spol. s r.o.

ASE - Automotive Service Engineering / externí spolupracovník

nabídka školení

Systémy řízení dle ISO 9001, ISO 14001, nebo ISO 45001
Obsah školení: seznámit s požadavky norem a způsoby jejich uplatnění v organizaci
Základy IATF 16949
Obsah školení: seznámit s požadavky normy IATF 16949 pro automotive navázané na požadavky ISO 9001, Sis, vybrané CSR a způsoby jejich uplatnění v organizaci
Interní auditor dle ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001, nebo IATF 16949
Obsah školení : Cílem je získat kvalifikaci a schopnost provádět audity první a druhou v souladu s normou ISO 19011. Je určeno pracovníkům kvality, kteří se chtějí stát auditory, nebo pracovníkům kteří mají v organizacích na starosti řízení programu interních auditů.
Neshody a nápravná opatření, řešení reklamací - 8D reporty
Obsah školení: terminologie metodiky 8D Report, Ishikawa, 5Why aj., analýzy vad, stanovení a ověření účinnosti preventivních a nápravných opatření.
Kvalita ve výrobě
Obsah školení: oblast kontrolních plánů, seřizování, měření, SPC, pořizování záznamů, údržby, řízení neshodných výrobků, Poka Yoke, řízení rizik, 5S, manipulaci a skladování, sledovatelnosti, kvalifikace, povědomí...
Pokud Vás napadá realizace školení v nějaké jiné oblasti, která není v nabídce, napište mi a věřím, že nalezneme řešení provedení. Školení je možno realizovat osobně ve Vaší společnosti, nebo formou ONLINE.